waarneming

Schaarbeekstraat

archeologisch element
ID
983007
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983007

Beschrijving

Bij het proefsleuvenonderzoek kwamen meerdere greppels en grachten aan het licht die in verband konden worden gebracht met (intensief) gebruikt landbouwland. Enkele paalsporen aan de oostelijke rand van het projectgebied kunnen vermoedelijk in verband gebracht worden met een bijgebouw, een duidelijke structuur werd evenwel niet herkend in het opengelegde vlak. De exacte betekenis en datering is in deze onderzoeksfase althans niet geheel duidelijk. Twee andere kuilen met grillig verloop konden niet duidelijk gedetermineerd worden, het is echter zeer onwaarschijnlijk dat deze aan een structuur toebehoorden.
In het westelijke deel van het projectgebied werd een meervoudige palenkrans waargenomen. Deze had een diameter van ± 17 m en kan geïnterpreteerd worden als een afbakening van een bronstijdgrafheuvel.

Tijdens het onderzoek werden geen vondsten aangetroffen in archeologisch relevante contexten.


Bron: VAN NESTE T. & EVAERT R. 2021: Nota Melsele – Schaarbeekstraat 2021. Proefsleuven en proefputten, Rapporten van Erfpunt – team Onderzoek 215, Sint-Niklaas.
Auteurs: Van Neste, Thierry
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

(Sub)recente sporen landbouwactiviteiten

Typologie: grachten (infrastructuur), paalkuilen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Grafheuvel

Datering: bronstijd
Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schaarbeekstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983007 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.