waarneming

Blauwezaalhoek 4 Fase 1

archeologisch element
ID
983009
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983009

Beschrijving

De, tijdens het landschappelijk bodemonderzoek, constatatie van AC-profielen in quasi alle boringen wezen op een zekere diepe antropogene bewerking van het terrein waarbij tenminste oppervlakkige sporen en vondsten (zoals steentijdvondsten) zijn verdwenen of uit context zijn gebracht. De kans om ruimtelijk intacte in situ vindplaatsen uit de steentijdperiode, die bestaan uit een strooiing van onder meer vuursteen, verbrande hazelnootfragmenten, verbrand bot, enz. … terug te vinden in het plangebied is dus klein.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden naast verstoringen en natuurlijke sporen hoofdzakelijk greppels en grachten aangetroffen. Daarnaast werd er een drenkpoel en enkele kuilen geregistreerd. De sporen dateren uit de late middeleeuwen, de vroegmoderne en moderne periode. Eén van de twee WO bunkers op het terrein werd verder vrij gelegd in het zuiden van het projectgebied.

De bunkers behoren waarschijnlijk niet tot de Hollandstellung, zoals beweerd in de nota: daarvoor liggen ze te ver af van het tracé van de stelling. Op basis van het gebruik van baksteen, de aanwezigheid van een nooduitgang, het type prefabstenen horen ze thuis in WO II.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba; Ruben Willaert nv; United Experts

Bunkers WO II

Datering: WO II
Typologie: bunkers
Materiaal: aardewerk, beton, cement, hout
Gebeurtenis:

Sporen late middeleeuwen tot moderne periode

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: drenkpoelen, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), steen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Hoeve De Blauwe Zaal


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Blauwezaalhoek 4 Fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983009 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.