waarneming

Vindplaats 6 Bedrijventerrein Noordoost

archeologisch element
ID
983057
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983057

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 3704
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Een groot aantal sporen binnen deze vindplaats is in de Romeinse tijd gedateerd. Deze bevinden zich voornamelijk in het noordelijke en centrale deel van de vindplaats. Opvallend is het grote aantal paalkuilen, waar uiteindelijk maar drie structuren in konden worden herkend. Verder werd er een brandrestengraf aangetroffen en zijn enkele greppels in de Romeinse tijd gedateerd.

De sporen die in de late middeleeuwen zijn gedateerd bestaan voornamelijk uit greppels, maar ook uit kuilen, paalkuilen en een poel. De sporen uit de late middeleeuwen bestaan uit sporen van landinrichting en –gebruik die dateren in de 13de-14de eeuw. Een deel van de sporen is jonger, dateert vanaf de 14de eeuw en loopt door tot in de 16de eeuw, de nieuwe tijd. 

3 greppels komen overeen met de locatie van perceelsscheidingen die op het historisch kaartmateriaal vanaf begin 19de eeuw te zien zijn.

Verder zijn er enkele granaatinslagen uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen. Het gaat om veertien sporen die rond of ovaal van vorm zijn in het vlak en tussen 6 en 75 cm diep zijn. De granaatinslagen bestaan uit kuilen met een gebrokte vulling waarin veel brokken metaal worden aangetroffen, scherven en delen van de ontplofte granaten. Er werd tevens een intacte granaat aangetroffen die door DOVO werd opgehaald.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Nederland bv

Granaatinslagen WO I

Datering: WO I
Typologie: wapens en munitie
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Laat-middeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: bouwmaterialen, greppels, kuilen, paalkuilen, palissaden, poelen, uitrusting voor dieren, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, ijzer, metaal, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Nieuwe tijd greppels

Datering: nieuwe tijd
Typologie: perceelsgreppels, uitrusting voor dieren, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Romeinse sporen

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: ambachtelijke objecten, bevestigingselementen, bouwmaterialen, brandrestengraven, gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, basalt, Doornikse kalksteen, houtskool, ijzer, leisteen, metaal, plantaardig materiaal, zandsteen
Gebeurtenis:

Volmiddeleeuwse sporen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: erven, gebouwplattegronden, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vindplaats 6 Bedrijventerrein Noordoost [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983057 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.