waarneming

Vindplaats 7 Bedrijventerrein Noordoost

archeologisch element
ID
983059
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983059

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 3704
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

In tegenstelling tot de verwachting uit het vooronderzoek is er geen gebouwplattegrond uit de late middeleeuwen aangetroffen. Wel zijn er enkele greppels uit deze periode aangetroffen. Een aantal paalkuilen behoren mogelijk ook tot deze periode.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Nederland bv

Granaatinslagen WO I

Datering: WO I
Typologie: wapens en munitie
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Laat-middeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nieuwste tijd sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen, paalkuilen, perceelsgreppels, ploegsporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vindplaats 7 Bedrijventerrein Noordoost [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983059 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.