waarneming

Vindplaats 9 Bedrijventerrein Noordoost

archeologisch element
ID
983060
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983060

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 3704
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het oudste spoor binnen vindplaats 9 bestaat uit een brandrestengraf uit de late ijzertijd - midden-Romeinse tijd. Gezien het gebrek aan crematieresten is het ook mogelijk dat het om een houtskoolmeiler gaat. Een spoor dat mogelijk gerelateerd kan worden aan de Romeinse bewoning betreft een greppel. Een datering in de volle en/of late middeleeuwen behoort echter ook tot de mogelijkheden. Het is aannemelijker dat de greppel een afbakening vormde van de alluviale gronden. Deze gronden waren geschikt als weidegrond voor het vee.

In het noordelijk deel van de vindplaats is waarschijnlijk een oude meander van de Krommebeek aangetroffen. Op basis van het vondstmateriaal kan gesteld worden dat de Krommebeek gedurende de volle middeleeuwen hier liep en waarschijnlijk tijdens de late middeleeuwen zijn loop weer verlegd heeft. De huidige beek situeert zich 16 m ten westen van de aangetroffen oude meander. De overige sporen betreffen voornamelijk greppels uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd en ploegsporen die te dateren zijn in de nieuwe of nieuwste tijd.
In deze vindplaats zijn ook weer granaatinslagen uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Nederland bv

Granaatinslagen WO I

Datering: WO I
Typologie: wapens en munitie
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Laat-middeleeuwse - nieuwe tijd sporen

Typologie: afgesneden meanders, bouwmaterialen, grachten (infrastructuur), greppels, paalkuilen, ploegsporen, poelen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bevestigingselementen, brandrestengraven, greppels, vaatwerk
Context: alluviale vlakten
Materiaal: aardewerk, houtskool, metaal, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vindplaats 9 Bedrijventerrein Noordoost [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983060 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.