waarneming

Heesterveldweg

archeologisch element
ID
983061
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983061

Beschrijving

Naar aanleiding van de sloop en bouw van een handelspand aan de Heersterveldweg te Tongeren vond een archeologische opgraving plaats. Hierbij werd enkel de noordelijke helft van het terrein onderzocht, aangezien het zuidelijke deel grotendeels verstoord was. Tijdens de opgraving werd een oud wegtracé aangesneden als onderste laag in een holle weg die later gedeeltelijk opgevuld werd met colluvium. Het gaat wellicht om de Romeinse heirbaan van Boulogne-sur-Mer via Tongeren naar Maastricht en Keulen. Op een hoger niveau in de opvulling van de holle weg werden karrensporen aangetroffen van (post-)middeleeuwse oorsprong. In het colluvium van de holle weg lagen vondsten uit de volle en late middeleeuwen. Deze holle weg doorsneed een depressie die er in schuine richting op liep. Elementen in de opvulling van deze depressie kunnen met 95,6% zekerheid geplaatst worden in de metaaltijden door een 14C_datering tussen 1400 en 1220 v. Chr..


Bron: De Ketelaere S. 2021: Eindverslag opgraving Tongeren, Heesterveldweg, Gent.
Auteurs: Martens, Marleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Colluvium volle en late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: afzettingen, holle wegen, munten, vaatwerk
Context: colluviale processen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Karrenspoorpost-middeleeuwen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: holle wegen, karrensporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Kling mesolithicum

Datering: laatmesolithicum
Typologie: losse vondsten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Langwerpig spoor bronstijd

Datering: bronstijd
Typologie: depressies, kuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Romeinse weg Boulogne Maastricht

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, holle wegen, munten, vaatwerk, wegen
Materiaal: aardewerk, houtskool, metaal
Thema: Romeinse wegen, Romeinse weg Tongeren - Maastricht
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Heesterveldweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983061 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.