waarneming

Huttestraat

archeologisch element
ID
983065
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983065

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7885
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Op basis van het landschappelijk bodemonderzoek kan gesteld worden dat binnen het plangebied voornamelijk verstoorde bodemlagen aanwezig zijn, waarbij de kans op archeologische grondsporen zeer laag wordt ingeschat. De westelijke helft, aan de Huttestraat, lijkt een betere bodembewaring te vertonen met een A-C profiel. Er werd slechts één relevant archeologisch niveau aangeboord waarin sporen verwacht kunnen worden, namelijk de top van de C-horizont, op ca. 40cm onder het huidige maaiveldniveau. De kans op het aantreffen van een in situ bewaarde steentijdsite wordt zeer laag ingeschat.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen. Het terrein kenmerkt zich voornamelijk door de aanwezigheid van verstoringen die te linken zijn aan de voormalige bebouwing, verhardingen en nutsvoorzieningen. Ook in de onverstoorde delen werden geen sporen aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Huttestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983065 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.