waarneming

Vindplaats 12 Bedrijventerrein Noordoost

archeologisch element
ID
983068
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983068

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 3704
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het oudste spoor binnen vindplaats 12 is een paleogeul. Op basis van vondsten uit het vooronderzoek is het aannemelijk dat de paleogeul in de late bronstijd/vroege ijzertijd al opgevuld was. In de paleogeul zijn een aantal vondsten aangetroffen die wijzen op activiteit in het neolithicum in de directe omgeving van de Krommebeek. De paleogeul vertoont veel gelijkenissen met die uit vindplaats 11.

Uit de periode late ijzertijd/ vroeg-Romeinse tijd is een vierpalig bijgebouw aangetroffen. Het bijgebouw had waarschijnlijk een functie in de oogstopslag. Aangezien de structuur zich in de alluviale vlakte situeert is een functie als hooiopslag een mogelijkheid.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Nederland bv

Paleogeul

Datering: middenbronstijd, neolithicum
Typologie: ambachtelijke objecten, vaatwerk, werktuigen
Context: alluviale vlakten, paleomeanders
Materiaal: aardewerk, ijzer, kwartsiet, vuursteen
Gebeurtenis:

Sporen late ijzertijd/Vroeg-Romeinse tijd

Datering: late ijzertijd (westen), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: paalkuilen, vaatwerk, vierpostenspijkers
Context: alluviale vlakten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen, ploegsporen, vaatwerk
Context: alluviale vlakten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vindplaats 12 Bedrijventerrein Noordoost [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983068 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.