waarneming

Beernem - Oostkamp Spoorlijn 50A Fase 1 + 2

archeologisch element
ID
983077
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983077

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 9063
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tussen 11 juni 2012 en 7 mei 2013 vond een preventieve archeologische opvolging d.m.v. proefsleuven plaats. Verschillende vindplaatsen werden op het tracé aangetroffen.

 


Auteurs: Cousserier, Katrien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

(Sub-)recente sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: ontwateringsgrachten, perceelsgreppels, rabatten
Gebeurtenis:

Finaalneolithische nederzettingssporen

Datering: finaalneolithicum
Typologie: greppels, nederzettingen, paalsporen
Gebeurtenis:

Metaaltijden nederzettingssporen

Datering: metaaltijden
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, nederzettingen
Gebeurtenis:

Middeleeuwse nederzettingssporen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, nederzettingen, paalsporen, waterkuilen
Gebeurtenis:

Postmiddeleeuwse kuilen en grachten

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), kuilen
Gebeurtenis:

Romeinse nederzettingssporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, nederzettingen, paalsporen
Gebeurtenis:

Vuistbijl

Datering: paleolithicum
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten, werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
vuistbijl


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beernem - Oostkamp Spoorlijn 50A Fase 1 + 2 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983077 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.