waarneming

Hoogstraat 22

archeologisch element
ID
983084
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983084

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7828
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek geeft aan dat op het terrein archeologische sporen aanwezig zijn uit de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd. Het gaat om leem- en/of zandsteenextractiekuilen, leemwinningskuilen, kuilen, een puinkuil en een greppel.

In een van de kuilen werd een randfragment van een pan in geglazuurd rood aardewerk met roetaanslag aangetroffen, die voorzichtig kan gedateerd worden tussen de 14de en de 16de eeuw. In een andere kuil werd een wandfragment groen glas (vaatwerk) gevonden. Het kan algemeen in de nieuwe tijd geplaatst worden. Een leemwinningskuil leverde een randfragment op van een teil in intern geglazuurd rood aardewerk. Voor dit randfragment lijkt een datering tussen de 15de en 17de eeuw gepast. Een laatste vondst is afkomstig uit een leem/zandsteenwinningskuil. Het betreft een baksteenfragment. Het gaat om een eerder klein formaat.

De sporen zijn voornamelijk te relateren aan delfstofwinning. De gerelateerde extractiekuilen voor vermoedelijk zandsteen en leem beslaan een groot deel van het onderzoeksgebied. Deze activiteiten hebben eventuele oudere sporen wellicht vernietigd of op zijn minst de samenhang ertussen ernstig verstoord. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden alleszins geen oudere sporen vastgesteld. De grondstofwinningsactiviteiten kunnen mogelijk in verband gebracht worden met de dorpsontwikkeling van Erondegem en de verstening ervan.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Extractiekuilen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, leemwinning, steenwinning, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoogstraat 22 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983084 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.