waarneming

Stadhuis Dendermonde

archeologisch element
ID
983097
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983097

Beschrijving

Tijdens het archeologisch onderzoek in het stadhuis van Dendermonde kon de evolutie van de site gevolgd worden van de 13de tot en met de 20ste eeuw.

Het uitgebreide sporenbestand kenmerkte zich vooral door restanten van bouwkundige aard in de ruime betekenis. Het ging enerzijds om vloeren en muren die hoorden bij het huidige gebouw of gebouwen die zich voordien op de plek van het huidige stadhuis bevonden. Daarnaast werden er heel wat archeologische lagen gedocumenteerd die een rechtstreekse band hadden hiermee: ophogingslagen, vleilagen, uitbraaksporen en opvullingen van aanlegsleuven.Er werden enkele kuilen gedocumenteerd die doorgaans een onduidelijke functie hadden, maar waarschijnlijk eveneens in verband konden worden gebracht met bouw- en verbouwingsfasen van het monument. De sporen zijn te dateren tussen de 13de eeuw en het midden van de 20ste eeuw. De bewaring was wisselend. Een aantal sporen betroffen in principe ondergrondse delen van opgaande structuren die nog steeds in het hedendaagse gebouw aanwezig waren. Deze waren dan ook doorgaans zeer goed bewaard. Aangezien afbraakfasen meestal gevolgd werden door ophoging, waren muurrestanten doorgaans vrij goed bewaard. Vloeren werden bij opgave doorgaans quasi volledig uitgebroken en waren een stuk minder goed bewaard.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bewoning 1250 - 1344

Datering: eerste helft 14de eeuw, tweede helft 13de eeuw
Typologie: indicaties voor metaalbewerking, smidsen, vloeren, woningen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Na de ophoging van het terrein en het versmallen van de visgracht was het van ca. 1250 of 1275 tot 1344 in gebruik voor bewoning (fase 3). Verschillende fasen van bebouwing volgden elkaar snel op.

Bodemlaag

Typologie: bodems
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De oudste lagen die tijdens de opgraving werden aangesneden bestonden uit zandig-kleiïg materiaal van alluviaal karakter (fase 1). Het was niet duidelijk of deze van natuurlijke, dan wel van menselijke aard waren.

Lakenhalle

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd, tweede helft 14de eeuw
Typologie: lakenhallen, muurresten, vloeren
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Alvorens de bouw van de lakenhalle in 1344 (fase 4) van start ging werden alle gebouwen op het onderzoeksterrein afgebroken. Er bevonden zich op dat moment minstens 2 gebouwen. De halle die tussen 1344 en 1350 werd gebouwd had dezelfde afmetingen als de huidige westvleugel van het stadhuis. De bouw van de belforttoren in de lakenhalle (1378) bracht de nodige impact op het gebouw met zich mee. Tussen 1378 en 1550 behield de halle grotendeels haar originele basisstructuur (fase 5). Ze werd in 1393 functioneel opgedeeld in een ‘wolhuis’ en ‘korenhuis’.
Tussen 1550 en de 18de eeuw onderging het gelijkvloers van de halle opnieuw aanzienlijke aanpassingswerken (fase 6).
In de 18de eeuw vonden opnieuw overal op het gelijkvloers veranderingen plaats. Deze bleven in voege tot 1866 (fase 7).
Van 1866 tot 2015 (fase 8) maakte de voormalige lakenhalle misschien wel haar grootste veranderingen door. Waar ze tot 1866 nog een vrij open karakter behield, betekende de restauratie van het einde van de 19de eeuw de start van een doorgedreven compartimentering.

Visgracht

Datering: 13de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De oudste duidelijke sporen hielden verband met de visgracht en de ophoging van het terrein (fase 2). Rond het midden van de 13de eeuw lag de beschoeide linkeroever in het oostelijk deel van het projectgebied. Deze diepe gracht kende tijdens de 2de helft van de 13de eeuw een eerste significante opvullingsfase. Het hellend karakter van het terrein werd vanuit het westen gedeeltelijk weggewerkt of verminderd om stadsuitbreiding mogelijk te maken.


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Historische stadskern van Dendermonde

  • Is gerelateerd aan
    Lakenhal en stadhuis van Dendermonde


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stadhuis Dendermonde [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983097 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.