waarneming

Droogte II

archeologisch element
ID
983108
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983108

Beschrijving

Opgraving waarbij, met uitzondering van een kringgreppel die op basis van afmetingen en bodemvorming wellicht in de late bronstijd tot vroege ijzertijd (ca. 1050-450 v.Chr.) mag worden geplaatst, het gros van de sporen uit de late middeleeuwen stamt.

Terwijl de kringgreppel verwijst naar een grafmonument, onder de vorm van een lage grafheuvel over een urnengraf, zijn de overige sporen alle in verband te brengen met middeleeuwse agrarische activiteit en wellicht ook bewoning.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Metaaltijden grafmonument

Datering: late bronstijd, vroege ijzertijd
Typologie: kringgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het vooronderzoek werd deze kringreppel geïnterpreteerd als mogelijk restant van een middeleeuwse rosmolen.

Middeleeuwse sporen

Datering: 13de eeuw, 14de eeuw
Typologie: greppels, paalsporen, rootputten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Mogelijk moet de ‘gracht’ S 5B, centraal in het vlak, geïnterpreteerd worden als een serie van rootkuilen die d.m.v. dammetjes van elkaar waren gescheiden. Het vondstenmateriaal dat in S 5B belandde – zij het als onderdeel van de ballast waarmee het vlas onder water werd gehouden, zij het als afval dat bij de demping van S 5B in de vulling belandde – suggereert bovendien dat er in de nabijheid van S 5B een bewoningssite moet zijn geweest.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Droogte II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983108 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.