waarneming

Moststraat

archeologisch element
ID
983117
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983117

Beschrijving

Van 24 tot 31 mei 2016 werd te Lochristi langsheen de Moststraat en de Reigerstraat een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Verspreid over het terrein kwamen sporen en materiaal aan het licht die in de metaaltijden, vol-laat middeleeuwse tijd (13de-14de eeuw), post-middeleeuwse /vroeg moderne periode (17de-18de eeuw) en nieuwste tijden (19de-20ste eeuw) gedateerd kunnen worden. Daarnaast werd ook een groot aantal natuurlijke sporen (windval) geregistreerd.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba

Houtskoolmeilers

Typologie: houtskoolbranderijen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal werden verspreid over het projectgebied vier houtskoolmeilers. De kuilen duiden op de onmiddellijke aanwezigheid van een bos tijdens een bepaalde periode in het gebruik van de gronden in (en nabij) het projectgebied. De vier kuilen werden tijdens het vooronderzoek gecoupeerd en geregistreerd.

IJzertijd scherven

Datering: ijzertijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In één van die windvallen werden geclusterd een 20-tal sterk verweerde handgevormde aardewerkfragmenten met vingernagelindrukken aangetroffen. Op basis van het baksel en de versiering kan een voorzichtige datering in de ijzertijd naar voren worden geschoven.

Postmiddeleeuwse sporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op basis van hun ligging, het doorlopen in meerdere sleuven, hun relatie met andere sporen en hun textuur kon het overgrote deel van de sporen zonder vondstmateriaal toegekend worden aan de vroeg moderne periode. Een aantal kon niet gedateerd worden.

Volle - late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: extractiekuilen, grachten (infrastructuur), greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Moststraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983117 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.