waarneming

Weststraat

archeologisch element
ID
983120
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983120

Beschrijving

In het kader van de geplande bouw van een meergezinswoning op de hoek van de Weststraat en het Le Marais Vernierplein werd tussen 5 oktober en 11 oktober 2016 een archeologische opgraving uitgevoerd, waarbij 23 relevante archeologische sporen afgelijnd.

Op basis van eerder onderzoek uit de jaren '50 door J. Mertens, kon de aanzet van de omgrachting van het Romeins legerkamp verwacht worden. De meeste sporen en vondsten dateren echter voornamelijk uit de vroege tot late middeleeuwen. 

De grondsporen dateren overwegend uit de volle tot late middeleeuwen. Daarnaast werd tijdens het stelselmatig verdiepen (3 niveau) naar het archeologisch vlak metaaldetecties uitgevoerd die lossen vondsten opleverden uit de Romeinse tijd, de middeleeuwse periode en de nieuwe tijd. 

Hoewel grondsporen afwezig zijn, is het duidelijk dat Romeinse sporen en structuren in de directe omgeving van het terrein aanwezig zijn, waaronder het Romeins legerkamp ten oosten en de vicus ten zuiden. Een aanzet van de laat Romeinse verdedigingsgracht van het Romeinse castellum werd niet aangetroffen, maar kan ook niet worden uitgesloten. De Romeinse aanwezigheid vertaalt zich uitsluitend in vondstmateriaal (munten en aardewerk) die als losse objecten werden ingezameld in de cultuurlagen of als verspitte fragmenten aanwezig zijn in de middeleeuwse sporen.

Diverse sporen werden teruggevonden die dateren in de overgangsperiode tussen de volle en late middeleeuwen. Op basis van greppels kunnen minstens vier erfindelingen worden herkend, waarbinnen enkele sporen zijn vastgesteld.


Auteurs: Galle, Marit; Bracke, Maarten
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Nieuwe - Nieuwste tijd

Datering: 16de eeuw, 18de eeuw, 19de eeuw, WO I, WO II
Typologie: kleding en -accessoires, losse vondsten, munten, sieraden, wapens en munitie
Materiaal: koper, messing, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vermeldingswaardig is het gevonden fragment van een kaarsenschaar of snuiter in koper. Verder zijn er nog een munt van het type oord van Filips II in messing, een zilveren munt, twee 18de-19de eeuwse loden pistoletkogels en een loden musketkogel gevonden. Ze troffen ook een vroeg 20ste eeuwse koperen broche, een koperen achterplaat van een zakhorloge, en een 18de eeuwse rechthoekige gesp.
Ten slotte vonden ze ook een Duitse kogelhuls uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog en een Britse 37mm uit de Tweede Wereldoorlog.

Romeinse vondsten

Datering: Laat-Romeinse Tijd, Midden-Romeinse tijd
Typologie: munten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, koper, metaal, natuursteen, zilver
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden geen in situ grondsporen aangetroffen uit de Romeinse tijd. Tijdens het metaaldetectie-onderzoek zijn diverse Romeinse objecten teruggevonden. Grootste groep betreft munten (6 stuks), waaronder: 2 sestertii en 1 denarius, en drie Laat-Romeinse munten, waarvan één munt van Constantijn. Daarnaast is er ook een koperen fragment van een fibula met twee opstaande ribben gevonden en een gesp voorzien van gespplaat en angel.
In de bodemlagen, in de poel en tijdens het coupeerwerk van middeleeuwse sporen werden residuele Romeinse scherven teruggevonden: Terra sigillata, Low Lands Ware, mortaria

Ten slotte vond men bij de aanleg van het vlak in werkput 3 (greppel S27) een maalsteen in basaltlava.

Volle - late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: erven, greppels, indicaties voor metaalbewerking, kuilen, losse vondsten, munten, paalkuilen, poelen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), koperlegering, lood, metaal, zilver
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op basis van de greppels kunnen minstens vier erfindelingen herkend worden, waarbinnen enkele sporen vastgesteld zijn. Bewoningssporen bestaan uit twee paalkuilen, één op de westelijke en één op de zuidelijke rand van het terrein. Daarnaast is een duidelijk afvalkuil vastgesteld waarin divers (an)organisch materiaal is teruggevonden. Naast het bot- en de visresten zijn ook smeedslakken aangetroffen. Deze wijzen op artisanale activiteiten in en rond de site in de vorm van metaalproductie en –bewerking. Het aangetroffen aardewerk komt overeen met een normale spreiding van vormtypes waarbij het grijs aardewerk het meest vertegenwoordigd is met de kogelpot als belangrijkste vorm. Daarnaast zijn het vroeg rood, Maaslands, roodbeschilderd, roodgeglazuurd en hoogversierd ook aanwezig echter in mindere mate. Vormen zijn vooral te linken aan kook- en tafelwaar, waaronder kruiken, kookpotten/kogelpotten, kommen, grapes en pannen de belangrijkste zijn.

Tijdens het metaaldetectie-onderzoek vonden ze metaalvondsten die dateren in de late middeleeuwen. Onder meer zijn er vier munten gevonden, drie in biljoen en één in zilver. Een opmerkelijke vondst betreft een 12de eeuwse Arabische munt. Deze munt wijst op internationale relaties tijdens de volle middeleeuwen. Veder zijn er nog laatmiddeleeuwse gespen, een riemtong en kledinghaak allen in koperlegering gevonden. Ook een lakenloodje en een heft van een mes zijn deel van het vondstenensemble.

Vroege middeleeuwen

Datering: vroege middeleeuwen
Typologie: poelen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De poel is op een bepaald moment uitgegraven in de moederbodem met een overwegend vlakke bodem en een vrij scherp schuin oplopende rand richting de Weststraat. De maximale diepte bedraagt ca. 60 tot 65 cm. Alle oudere sporen werden hierbij weg gegraven. Na de uitgraving getuigt een 10 tot 20 cm dik organisch pakket met schelpen en mossels met een dunne schaal op een brak stilstaand milieu.
Op een houtskoolmonster werd een 14C-datering uitgevoerd waarbij een datering tussen 770 en 990 n.Chr. (95,4% -RICH-25157) bekomen werd. Deze datering bevestigt de stratigrafische en archeologische gegevens, alsook het teruggevonden vondstmateriaal.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Weststraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983120 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.