waarneming

Lobulckstraat

archeologisch element
ID
983135
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983135

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7837
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Hoewel er een verhoogde verwachting was naar menselijke aanwezigheid vanaf de steentijden heeft het landschappelijk booronderzoek aangetoond dat
de trefkans van in situ bewaarde artefactensites zeer gering is. Door de afwezigheid een goed ontwikkeld/bewaard bodemprofiel of afgedekte loopvlakken zijn de bewaringscondities van de bodem ontoereikend voor de bewaring van dergelijke sites.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd bevestigd dat het niveau waarop archeologische sporen zichtbaar zijn nog bewaard was onder de ploeglaag. Naast verstoringen en een aantal natuurlijke sporen werden greppels en sporen van een omheining aangetroffen uit de moderne tijd. Oudere restanten dan de moderne tijd werden niet aangetroffen, met uitzondering van één greppel, die mogelijk al in de vroegmoderne tijd tot stand kwam. De sporen kunnen waarschijnlijk in verband gebracht worden met het agrarische gebruik van het terrein en de daarmee gepaard gaande aanleg van drainagesystemen en afbakeningen. Het uiterste noorden werd in een recent verleden gebruikt om bouwpuin te storten. Vondsten konden niet gerecupereerd worden. Er werd met andere woorden geen archeologische site aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Grondsporen

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw, nieuwe tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lobulckstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983135 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.