waarneming

Sijslostraat

archeologisch element
ID
983138
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983138

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7838
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek is gebleken dat door de afwezigheid van een goed ontwikkeld of afgedekt bodemprofiel de trefkans inzake
in situ bewaarde artefactensites zeer gering is.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden off-site fenomenen waargenomen in de vorm van kuilen, greppels en grachten. Op basis van de aangetroffen vondsten en historische gegevens zijn deze waarschijnlijk ten vroegste te dateren vanaf de late middeleeuwen. Daarnaast werden nog recente verstoringen en een boomval aangesneden.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sijslostraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983138 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.