waarneming

Ieperstraat - Rekhof

archeologisch element
ID
983140
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983140

Beschrijving

Tijdens het onderzoek werden verspreid over het projectgebied verschillende archeologisch relevante sporen aangetroffen. Het gaat om greppels, kuilen, lagen, muren, uitbraaksporen, een waterput en recente verstoringen. De resten kunnen gedateerd worden op basis van het aangetroffen vondstmateriaal, voornamelijk bestaande uit gebruiksaardewerk alsook wat dierlijk botmateriaal en glas vanaf de vanaf de 14de eeuw tot en met de 18de/19de eeuw. Het is echter niet uitgesloten dat er zich nog oudere sporen binnen het projectgebied bevinden. In deze fase van het onderzoek is het nog niet duidelijk wat de exacte samenhang is tussen de sporen en structuren. Er zijn duidelijke bewoningssporen aangetroffen in de vorm van muren en afvalkuilen, maar duidelijke woonentiteiten konden nog niet worden herkend. Op basis van de cartografische gegevens zou er zich binnen het onderzoeksgebied een leerlooierij bevonden hebben. Echter tijdens het vooronderzoek werden geen sporen van artisanale activiteiten aangetroffen. Op basis van dit onderzoek kon vastgesteld worden dat er zich een meerperiodensite bevindt ter hoogte van het projectgebied.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afvallagen, greppels, kuilen, muurresten, vaatwerk, waterputten
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Poperinge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ieperstraat - Rekhof [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983140 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.