waarneming

Eekhoutdriesstraat

archeologisch element
ID
983192
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983192

Beschrijving

De onderzochte werkputten gaven een over het algemeen zeer eenduidig beeld en dit over het volledige traject van de Eekhoutdriesstraat. De aangetroffen archeologische sporen gaan terug op een postmiddeleeuws wegtracé waarbij een opeenvolging van wegdekken met karrensporen en inspoelingslenzen aan de westzijde samengaan met een opeenvolging van uitgravingen, aanvullingen en heruitgravingen voor een gracht aan de oostzijde. De overige geregistreerde sporen zijn - gecoupeerd - voornamelijk als natuurlijk te herkennen of als zeer recent te bestempelen aan de hand van de weinige vondsten en de positie t.o.v. de karrensporen en uitgraving voor de gracht. Op basis van het cartografisch en fotografisch materiaal is dit tracé zeker te volgen tot in het begin van de 18de eeuw (1722). Hoogstwaarschijnlijk gaat het wel om een ouder middeleeuws tracé (Eeckhautdries) van het dorpscentrum naar de site van Wittewalle, maar archeologisch kon dit niet vastgesteld worden op wat residueel vondstenmateriaal na. De aangetroffen vondsten en verschillende niveaus van het wegtracé en bijhorende grachtuitgravingen kunnen ten vroegste postmiddeleeuws gedateerd worden. Eind 19de - begin 20ste eeuw moet er een verbreding gebeurd zijn van het openbaar domein in het zuidoosten van de Eekhoutdriesstraat. Dit is afleesbaar van een steeds breder volgbare gracht, richting de Oude Holstraat.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Stad Gent

Wegtracé

Datering: nieuwe tijd
Typologie: karrensporen, wegen

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Eekhoutdriesstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983192 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.