waarneming

Jagersstraat 64

archeologisch element
ID
983193
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983193

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7841
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Gezien er tijdens het landschappelijk bodemonderzoek geen goed bewaard bodemprofiel werd aangetroffen, is de trefkans inzake in situ bewaarde artefactensites zeer gering.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn enkele antropogene bodemsporen aangetroffen. Het ging om een 19de-eeuwse greppel, een ongedateerde kuil en enkele recente verstoringen. De oudere sporen waren tamelijk goed bewaard. Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Grondsporen

Datering: 19de eeuw
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Niet gedateerde sporen

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Jagersstraat 64 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983193 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.