waarneming

Kasteel van Boelare

archeologisch element
ID
983194
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983194

Beschrijving

Tijdens de uitgevoerde werfbegeleiding aan het kasteel van Boelare te Geraardsbergen werden verschillende sporen aangetroffen. Alle sporen kunnen in verband gebracht worden met het kasteel of uitgevoerde aanpassingen/verbouwingen vanaf de 16de eeuw. De sporen aangetroffen in de binnenruimtes van het kasteel tonen eveneens de verschillende aanpassingen en verbouwingen gedurende de tijd aan. Tijdens de tweede fase van de werfbegeleiding werden door middel van een proefput ter hoogte van het binnenplein 2 vermoedelijke stortlagen aangetroffen. Gezien de locatie op het binnenplein kunnen deze vermoedelijk in verband gebracht worden met één van de verbouwingsfases aan het kasteel. De derde fase van de werfbegeleiding leverde ook heel wat sporen op. Zo werd de fundering van de toren die behoorde tot de noordelijke vleugel aangesneden, alsook de restanten van 2 muren die vermoedelijk de zuidelijke vleugel vormden. De exacte lengte van de zuidelijke vleugel kon niet worden geregistreerd. Ook sporen van de gekanteelde muur werden niet gevonden. Voorts werden nog enkele lagen aangetroffen die net zoals in Fase 2 konden gerelateerd worden aan één van de verbouwingsfases van het kasteel.

Er werd een beperkt aantal vondsten aangetroffen. Bij het aardewerk gaat het om rood- en grijsbakkend aardewerk. Het grijze aardewerk betreft een rand van een kookpot uit de late of volle middeleeuwen. Bij de metaalvondsten betreft het 3 munten (late 17e eeuw) en 1 16e eeuwse rekenpenning. 

Als laatste werden ook de funderingen teruggevonden van de serres die in de 19e eeuw werden aangelegd ten zuiden van de huidige oostvleugel. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Resten verbouwingsfasen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: funderingslagen, kastelen (woningen), munten, muurresten, torens
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Serres 19de eeuw

Datering: 19de eeuw
Typologie: serres
Gebeurtenis:

laatmiddeleeuws aardewerk

Datering: late middeleeuwen
Typologie: munten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Kasteeldomein van Boelare


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteel van Boelare [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983194 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.