waarneming

Stoffelstraat

archeologisch element
ID
983196
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983196

Beschrijving

De archeologische sporen situeerden zich centraal binnen de opgravingszone en bestond uit drie in het vlak quasi identieke, gealigneerde kuilen. De kuilen waren min of meer cirkelvormig (diameter ca. 1,2m) met een donkergrijsbruine vulling waarin houtskool en aardewerk aanwezig was. De sporen bevonden zich op regelmatige afstand (ca. 1,0m) van elkaar.

Uit de vulling van de drie kuilen werd handgevormd aardewerk gerecupereerd. Alle antropogene sporen kunnen op basis van hun ruimtelijke relatie, hun gelijkaardige aflijning, vulling en dimensies en op basis van het vondstmateriaal in eenzelfde periode, te dateren tussen de midden bronstijd en de vroege ijzertijd (ca. 1800-500 v.C.), worden geplaatst. Een bijkomende 14C-datering verscherpt bovendien de datering naar de midden bronstijd tussen ca. 1500 en 1300 v.C. De sporen kunnen vermoedelijk gerelateerd worden aan eenzelfde erf, gesitueerd op de zuidelijke flank van de Bosberg.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Kuilen

Datering: middenbronstijd
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stoffelstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983196 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.