waarneming

Pelserstraat 33

archeologisch element
ID
983205
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983205

Beschrijving

Tijdens de begeleiding van de uitgraving van de funderingssleuven voor het nieuwe schoolgebouw werden zeer weinig relevante archeologische waarden aangetroffen. Verspreid over het terrein werden enkele recente verstoringen ingemeten, waaronder verschillende puinkuilen, een kalkput, een blok kalksteen en een blok cement/beton. Verder werden ook enkele zeer gebioturbeerde verstoringen ingemeten. Door het zeer gebioturbeerde uitzicht en aangezien deze zone een lange periode in gebruik was als tuinzone worden deze sporen geĆÆnterpreteerd als natuurlijk (mogelijk restanten van bomen die op het projectgebied hebben gestaan). Naast deze (recente) verstoringen werden enkele archeologisch relevante waarden geregistreerd, waaronder twee mergelmuren, een waterput en een afbraakspoor van een muur. Zowel de muren als de waterput bestonden uit mergelblokken en lichtgrijs tot witte kalkmortel. De twee muren zijn mogelijk afkomstig van een postmiddeleeuws gebouw dat zichtbaar is op de Atlas der buurtwegen. Aangezien de waterput uit hetzelfde materiaal is opgebouwd, wordt ook voor deze structuur een datering in de postmiddeleeuwen voorgesteld.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

Postmiddeleeuwse sporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: funderingslagen, muurresten, waterputten
Materiaal: natuursteen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Maaseik

  • Is deel van
    Pelserstraat 33


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pelserstraat 33 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983205 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.