waarneming

Rozenberg

archeologisch element
ID
983214
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983214

Beschrijving

In het kader van de stedenbouwkundige vergunning op de schoolsite Rozenberg (gemeente Mol) werd na een uitgebreide bureaustudie een archeologisch traject uitgerold, bestaand uit landschappelijke boringen en een vooronderzoek door middel van proefsleuven. Dit mondde vervolgens uit in het advies om een deel van het terrein vlakdekkend op te graven. Dit werd uitgevoerd van 26 juni tot 2 juli 2020. Binnen een afgebakende zone van ca. 2373 m². De geregistreerde bodemprofielen toonden steeds een sterke manipulatie van de toplagen als gevolg van werkzaamheden (zandontginning, inrichting tot schoolsite) op het terrein gedurende de afgelopen decennia. Plaatselijk was ook de C-horizont verstoord.
In totaal werden twintig sporen geregistreerd. Het oudste spoor is gracht S22 in het westen van het plangebied. Op basis van de vondsten uit het vooronderzoek werd vermoed dat gracht S22 dateerde uit de fase 1550-1650 en bijgevolg dateerde van vóór de oprichting van het Karmelietenklooster. Via bijkomende vondsten werd deze datering echter bijgesteld richting ten vroegste begin 17de eeuw. De gracht lijkt dus eerder te linken aan de inrichting van de Karmelietensite dan als een relict van een vroeger landschap dat bij de inrichting van de Karmelietensite werd gedempt. De gracht zelf werd ergens op het einde van de 18de eeuw op zijn beurt in 1 keer gedicht op het moment dat er binnen het terrein nieuwe bebouwing werd ingericht. De andere contexten zijn jonger en zijn aan de hand van de ingezamelde vondsten in de 19de en 20ste eeuw te dateren. De drie waterputten zijn te linken aan de bebouwing die op het einde van de 18de eeuw, of later, werd opgericht binnen het terrein. Waarschijnlijk zijn tijdens deze fase door één bouwheer drie huizen gebouwd met elk een eigen waterput. Dit zou de gelijke onderlinge afstand van 10 m kunnen verklaren.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Nieuwe tijd

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), kloosters
Materiaal: aardewerk, bladgoud, bot (dierlijk), lood, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De vondsten binnen de gracht lijken er op te wijzen dat de gracht in gebruik kwam wanneer de site van het Karmelietenklooster werd ingericht. Bij die inrichting werd het nieuwe klooster door een wal omringd. Op de Ferrariskaart lijkt de gracht nog aanwezig te zijn. De opgave van de gracht gebeurde op basis van het vondstmateriaal wellicht op het moment dat het terrein op het einde van de 18de eeuw werd opgesplitst in meerdere woningen met verschillende eigenaars. De gracht wordt ook doorsneden door de latere straatbebouwing.

Nieuwste tijd

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw, tweede helft 18de eeuw
Typologie: greppels, kuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk, hout, metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rozenberg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983214 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.