waarneming

Ingelmunstersteenweg 145-147

archeologisch element
ID
983225
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983225

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7844
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De tijdens het landschappelijk bodemonderzoek vastgestelde afwezigheid van bodemontwikkelingshorizonten wijst in de richting van een aftopping of
vermenging van het bodemarchief. Hierdoor is de trefkans inzake in-situ bewaarde artefactensites zeer gering.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden hoofdzakelijk sporen uit de 20ste eeuw aangetroffen. Het ging om greppels, restanten van funderingen, uitgravingen, leidingen en een waterciterne. In een aantal werd industrieel wit aardewerk (eind 19de-20ste eeuw) aangetroffen. Deze sporen bleken
archeologisch niet waardevol. Eén greppel is mogelijk iets ouder en op basis van de vulling, de aflijning en de oversnijding, is het mogelijk dat het om een geïsoleerd middeleeuws tot vroegmodern spoor gaat. Eén spoor bleek archeologisch potentieel te bevatten. Het dateert mogelijk uit de bronstijd en lijkt te bevestigen dat het om een gunstige locatie ging tijdens de metaaltijden. De zandrug op de zuidelijke oever van de Mandelvallei lijkt inderdaad een hoog potentieel te hebben voor het aantreffen van sporen (nederzettingen en funerair) uit deze periode.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Recente sporen

Datering: 20ste eeuw
Typologie: funderingslagen, greppels
Gebeurtenis:

Relevante grondsporen

Datering: bronstijd, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ingelmunstersteenweg 145-147 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983225 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.