waarneming

Blekerijstraat

archeologisch element
ID
983231
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983231

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 10257
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Steentijd op deze site was slechts vertegenwoordigd door een enkele vondst silex. Verder zijn er geen indicaties voor occupatie uit de steentijd.

Voor de overgang Late IJzertijd – Vroeg-Romeinse periode werd de aanwezigheid van een vierpostenspieker vastgesteld.

Een greppel met een eigenaardig, geknikt, verloop, wordt toegeschreven aan de Romeinse periode.

Een tweede spieker, een vijfpostenspieker, is te situeren in de vroege middeleeuwen. Eveneens een gracht met een bijzonder verloop door zijn kromming, werd aan de hand van 14C-analyse gesitueerd in de vroege middeleeuwen. 

Uit de Middeleeuwen of postmiddeleeuwse periode dateren twee, mogelijks drie, hooioppers. Deze waren bewaard in het archeologisch vlak als smalle circulaire greppelsegmenten. 

Enkele grachten zijn te relateren aan de (oude) perceel indeling, het vondstmateriaal betreft hier grijs gedraaid aardewerk en rood geglazuurd aardewerk.

Tenslotte werd nog de aanwezigheid van enkele karrensporen vastgesteld, die echter niet gedateerd konden worden.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Karrensporen

Typologie: karrensporen
Gebeurtenis:

Sporen ijzertijd-Romeins

Datering: late ijzertijd (westen), Romeinse tijd
Typologie: greppels, vierpostenspijkers
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen late middeleeuwen/ nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Vroege middeleeuwen

Datering: vroege middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), spijkers
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Blekerijstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983231 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.