waarneming

Charles Deberiotstraat 1-3

archeologisch element
ID
983240
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983240

Beschrijving

Er werden 3 proefputten aangelegd. Er werden 5 sporen en drie lagen aangetroffen.

In werkput 1 werden naast een recente verstoring in het eerste vlak een laag aangetroffen die houtskool, bot, baksteen en mortel bevatte. Het aardewerk uit de laag dateert overwegend uit de 14de-16de eeuw en ook een klein aantal uit de 19de eeuw dateren. Men denkt dat deze uit de jongere pakketten komen aangezien dit materiaal bij het aanleggen van het vlak werd verzameld. Het tweede vlak bevatte een laag met aardewerk uit de 13de-16de eeuw. Er was ook een spoor zichtbaar dat geĆÆnterpreteerd wordt als een kuil of gracht. Het spoor was jonger dan laag 6. Onder laag 6 werden geen sporen meer aangetroffen.

In werkput 2 werden 2 uitbraaksporen aangetroffen in een bruingrijze laag. Die laag bevatte materiaal dat dateert uit de 14de-19de eeuw, maar overwegend uit de 14de-16de eeuw. Het tweede vlak bevatte 2 kuilen. De moederbodem zat minder diep dan in werkput 1.

In werkput 3, erg verstoord door leidingen, werd enkel een laag die vermoedelijk uit de 19de eeuw dateert aangetroffen.

Het aardewerk dateert globaal uit 2 perioden, de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Het aardewerk is sterk gefragmenteerd. Het laatmiddeleeuws bestaat uit lokaal vervaardigd aardewerk en importmateriaal. De diagnostische elementen lijken een datering tussen de 13de en de 15de eeuw aan te geven. Het nieuwe tijd aardewerk is ook sterk gefragmenteerd.
Er werd een deksel van een loden inktpot aangetroffen met de voorstelling van een gekroonde dubbelhoofdige adelaar op de bovenzijde van het deksel. Het lichaam van de adelaar is aardbeivormig. Aan de onderzijde is een bloemmotief en vegetatieve decoraties aangebracht. De inktpot is in de 16de eeuw te dateren. Een ander metalen object betreft een nagel.
Het glas betreft een wandscherf in groen glas vermoedelijk afkomstig van een fles. Men vermoedt een 19de-eeuwse datering.
Het bot was enkel los materiaal en werd niet in situ aangetroffen. Er werd voornamelijk dierlijk bot aangetroffen in de lagen uit de late middeleeuwen. Er werden ook een menselijk vingerkootje en een tand aangetroffen. Gezien de locatie vlakbij de kapel van het klooster der conventuelen bestaat de mogelijkheid dat er begravingen rondom de kapel gebeurde.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Lagen en kuilen vanaf 13de eeuw

Datering: 13de eeuw, late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), bot (menselijk), glas, houtskool, lood, metaal
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Leuven

  • Is gerelateerd aan
    Kapel der conventuelen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Charles Deberiotstraat 1-3 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983240 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.