waarneming

‘s Gravenstraat 36-38

archeologisch element
ID
983249
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983249

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7848
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Na de uitvoering van een eerste fase van het proefsleuvenonderzoek over een oppervlakte van 8241m², blijkt dat er zich binnen het projectgebied geen archeologische site bevindt. De aangetroffen sporen kunnen in verband worden gebracht met grachtstructuren uit de nieuwe tijd en aanleg en uitbraaksporen van de 20ste-eeuwse bebouwing binnen het projectgebied. Er werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Grachten nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: ‘s Gravenstraat 36-38 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983249 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.