waarneming

Aalter-Nevele Spoorlijn 50A

archeologisch element
ID
983275
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983275

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanleg van twee bijkomende sporen met bijhorende infrastructuur tussen Gent en Brugge werd een vooronderzoek uitgevoerd. Dat leverde in totaal 304 sporen op. Het grootste gedeelte van de proefsleuven leverde geen interessante spoorconcentraties op. De meeste geregistreerde sporen waren greppels en kuilen die gelinkt kunnen worden aan grondverbeteringssporen. Een deel van de andere greppels zal een functie als perceelafbakening hebben gehad. Het gebrek aan vondsten bemoeilijkt de verdere interpretatie en datering van de sporen.

Op twee locaties werden echter interessante spoorconcentraties aangetroffen. De eerste zone situeert zich ter hoogte van WP6 en WP17. Hier werd een concentratie van 36 sporen aangetroffen met voornamelijk paalkuilen en een aantal greppels. Mogelijk bevond zich hier een bewoningssite. In deze zone werden ook twee scherven handgevormd aardewerk aangetroffen die te dateren zijn in de Ijzertijd - vroeg-Romeinse tijd.

De sporenconcentratie in WP30 leverde ook een aantal paalkuilen op, verspreid over een afstand van ca. 70 m. In het westelijk gedeelte lagen drie paalkuilen op één lijn, met tussenafstanden van ca. 2,5 m. Een aantal sporen lagen ook binnen twee dunne greppeltjes die mogelijk gelinkt kunnen worden aan een erfafbakening. Verder werden ook een aantal kuilen en een poel geregistreerd. Ook hier doet de aard van de sporen denken aan een mogelijke bewoningssite. Er werd tijdens het proefsleuvenonderzoek echter geen materiaal aangetroffen die een voorlopige datering toelaat.

Er werden ook enkele scherven uit de nieuwe tijd aangetroffen.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Aardewerk nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: vaatwerk
Gebeurtenis:

Handgevormde scherven

Datering: ijzertijd, Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Ondateerbare sporen

Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Sporenconcentratie 1

Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Sporenconcentratie 2

Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Aalter-Nevele Spoorlijn 50A [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983275 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.