waarneming

Blakstraat

archeologisch element
ID
983279
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983279

Beschrijving

Er waren aanwijzingen dat de site Eeklo-Blakstraat archeologisch belangrijk was. Ten eerste kwam het gebied in aanmerking voor een mogelijke steentijdsite. Ten tweede waren er duidelijk sporen te zien op ·de verschillende luchtfoto's. Ten derde toonde het kadaster een opmerkelijke halfcirkelvormige structuur die ongewoon is in het landschap en duidt op een menselijke activiteit.

Daarom werden een archeologisch vooronderzoek, bestaande uit een booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek, en een archeologische opgraving uitgevoerd.

Er werden geen sporen gevonden die duiden op een middeleeuwse nederzetting. De nederzetting bevindt zich hoogstwaarschijnlijk in de onmiddellijke omgeving. Verschillende factoren, zoals de hoeveelheid aardewerk en de toename van de sporen naar het noorden toe tijdens het proefsleuvenonderzoek wijzen in die richting van een mogelijke nederzetting naar het centrum of het noorden van de halfcirkelvormige structuur op het kadasterplan.


Bron: s. n. s. d.: Blakstraat Eeklo
Auteurs: Cousserier, Katrien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Lithisch materiaal

Datering: steentijd
Typologie: archeologische objecten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
zes vuurstenen artefacten aangetroffen tijdens het booronderzoek

Middeleeuwse sporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen, poelen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, hout
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Blakstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983279 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.