waarneming

Ter Looverendreef

archeologisch element
ID
983280
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983280

Beschrijving

In het kader van de realisatie van een nieuwe windturbine, palend aan de Ter Looverendreef en de R4 te Zelzate, werd een archeologische opgraving uitgevoerd volgens de ‘strip and map’ methode.

In totaal werden 61 sporen geregistreerd. Het betreft tien paalkuilen, vier houtskoolmeilers, drie ongedefinieerde kuilen en 28 natuurlijke sporen.

Samenvattend werden minstens vier houtskoolmeilers, één gebouw, een greppelsysteem en een alluviaal complex van geultjes aangetroffen en onderzocht.

Drie houtskoolmeilers werden gedateerd in de 1ste en/of 2de eeuw, de tweede helft van de vroeg-Romeinse tijd of het begin van de midden Romeinse tijd. Hiertegenover staat dat één meiler werd gedateerd in de 7de of 8ste eeuw, de vroege middeleeuwen. Qua vulling en vorm is er geen verschil tussen enerzijds de Romeinse houtskoolbranders en anderzijds deze uit de middeleeuwen. Alle onderzochte sporen zijn rechthoekig en bezitten visueel gelijkaardige opvullingspakketten. Op basis van het anthracologisch onderzoek werd vastgesteld dat het houtskoolspectrum te Zelzate gevarieerder is dan deze in de bredere omgeving van het plangebied. Mogelijk vond op deze locatie slechts een beperkte selectie van het houtskool plaats.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba

Gebouwplattegrond

Typologie: gebouwplattegronden, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
10 paalkuilen, waarvan er 9 deel uitmaken van een structuur. 3 paalkuilen zijn onzeker. 2 paalkuilen werden bemonsterd voor natuurwetenschappelijke analyse (14C datering niet uitgevoerd)

Greppels en grachten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Romeinse houtskoolmeilers

Datering: Midden-Romeinse tijd, Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Drie houtskoolmeilers

Vroegmiddeleeuwse houtskoolmeiler

Datering: vroege middeleeuwen
Typologie: meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Houtskoolmeiler uit de 7de-8ste eeuw


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ter Looverendreef [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983280 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.