waarneming

Zuiderstraat - Sterrebeek II

archeologisch element
ID
983281
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983281

Beschrijving

Tijdens de opgraving aan de Zuiderstraat te Lembeek, gemeente Halle, zijn resten uit verschillende perioden aangetroffen.

De oudste sporen dateren uit de periode 1050 - 1200. Het gaat om een drietal (paal)kuilen die op een rij liggen. Mogelijk kunnen ze in verband gebracht worden met een oeverbeschoeiing van de eerste fase van de beek.

De volgende periode waarin zich activiteiten in het gebied afspeelden is tussen 1200 en 1400. In deze periode is er een aantal kuilen in het gebied gegraven, mogelijk om klei of leem te winnen.

Het belangrijkste spoor dat is aangetroffen tijdens het onderzoek bestaat uit de resten van de Sterrebeek. De eerste fase van de Sterrebeek loopt aan de oostzijde van het onderzochte gebied Deze fase is door gebrek aan vondstmateriaal niet dateerbaar, maar is waarschijnlijk in ieder geval aanwezig als ook de activiteiten als klei/leemwinning in het gebied plaats vinden in de periode vanaf 1050.
Op enig moment heeft de beek zich richting het westen verplaatst, waardoor de paalkuilen en de klei/leemwinningskuilen afgedekt werden. Aan de hand van het vondstmateriaal dat in de beek werd aangetroffen, is te zien dat de beek waarschijnlijk kort na 1500 is dichtgegooid.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: extractiekuilen, kleiwinning, leemwinning, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Romeins aardewerk

Datering: Romeinse tijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee scherven: fragment van een dolium en een fragment grijs aardewerk

Sterrebeek

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: beken, bouwmaterialen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: infrastructuur aan en in het water, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zuiderstraat - Sterrebeek II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983281 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.