waarneming

Bokslaarstraat 36-40

archeologisch element
ID
983283
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983283

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7866
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek leverde geen indicaties voor de eventuele in situ bewaring van steentijd artefactensites, waardoor de kans op het aantreffen van dergelijke sites zeer laag kan worden ingeschat.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen 3 grondsporen aan het licht. Het gaat vooral om recentere greppelsegmenten met een donkerbruine/grijze scherpe vulling en aflijning. De greppels hebben een waterhoudende en/of begrenzende perceelsfunctie. De greppels kunnen gezien hun vulling en scherpe aflijning in de postmiddeleeuwen gedateerd worden. Oudere sporen werden niet aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bokslaarstraat 36-40 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983283 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.