waarneming

RVK Zondereigen Lot 2 Massa 3 Vossenbergpad

archeologisch element
ID
983288
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983288

Beschrijving

De ruilverkaveling Zondereigen (ca. 1.530 ha) ligt in het noorden van de provincie Antwerpen en bestrijkt delen van de gemeenten Merksplas, Hoogstraten, Baarle-Hertog en Turnhout. De ruilverkaveling is opgedeeld in drie loten. Dit archeologisch onderzoek behoort tot Lot 2 en leverde sporen op die mogelijk gerelateerd zijn aan de motte Vossenberg.

Zone Vossenberg:

De aangetroffen grachten zijn onderdeel van een grote grachtstructuur rond de motte. Spoor 8 kan beschouwd worden als de aftakking richting het neerhof. De volledige diepte kon niet bepaald worden, maar ter hoogte van spoor 2 had de gracht een diepte van minstens 1,7 m. Ook werd duidelijk dat de mottegracht aansloot op het microreliëf rond het heuvelrelictje nog aanwezig. Dit bleek ook uit het geofysisch onderzoek. Deze gracht heeft een lange tijd open gelegen, wat blijkt uit het veen, vastgesteld in een boring in spoor 1, en de recente vullingssporen. De grens tussen de mottegracht en het neerhof was niet duidelijk vast te stellen. Enerzijds zijn hier vele sporen van trampling. Daarnaast was door ligging van het wegcunet, net aan de onderzijde van het talud evenwijdig met dit talud, niet goed mogelijk om deze overgang vast te stellen.

Vondsten zijn hoofdzakelijk aangetroffen bij de aanleg van het wegcunet in spoor 2. De vondsten be-staan uit handgevormd aardewerk uit witbakkende klei, de hals van een kruik uit witbakkend aardewerk (protosteengoed, zoutglazuur) en een fragmentje Pingsdorfwaar. Deze fragmenten zijn hoofdzakelijk te dateren in de 11de tot 13de eeuw.

Bij de inrichting van het heuvelrelict werd een kleine greppel gegraven tussen het heuvelrelict en ten zuiden gelegen zone als afscheiding.Dit leverde enkele recente kuiltjes en een gracht op.

Oostelijke zone:

Tussen de motte van Zondereigen en het oostelijk gelegen Ginhoven was de verwachting naar de mogelijke aanwezigheid van hoeve ‘Ter Borcht. 10 sporen werden aangetroffen in deze zone. Het betrof 3 greppels, drie paalsporen en één kuil. Sporen, te linken aan de circulaire grachtstructuur of aan een middeleeuwse ontginningshoeve, zijn hier niet aangetroffen.Wat betreft vondstmateriaal zijn er enkele middeleeuwse scherven en een afslag in wommersomkwartsiet aangetroffen.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Oostelijke zone: grondsporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, , kuilen, , paalkuilen, , vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Oostelijke zone: lithisch materiaal

Datering: middeleeuwen, mesolithicum
Typologie: grachten (infrastructuur), archeologische objecten
Materiaal: aardewerk, kwartsiet van Wommersom
Gebeurtenis:

Zone Vossenberg

Datering: middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: RVK Zondereigen Lot 2 Massa 3 Vossenbergpad [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983288 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.