waarneming

Kabienstraat

archeologisch element
ID
983291
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983291

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8195
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats in de vorm van een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

De 6 landschappelijke boringen vertoonden een A/C-bodemprofiel. Het terrein liep lichtelijk af naar het zuiden toe, mogelijks het gevolg van een afgraving of een verminderde ophoging in het verleden. De dikte van de A-horizont varieerde tussen 55 en 115cm. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn vier bodemprofielen aangelegd en geregistreerd. Ze bevestigen de resultaten van de landschappelijke boringen. Het hoger gelegen noordelijke deel vertoonde nog een BC-horizont.
De 16 geregistreerde sporen omvatten greppels, paalsporen en verstoringen. De greppels en paalsporen zijn op basis van aflijning en kleur van de vulling in de late middeleeuwen tot nieuwe tijd gedateerd. Enkele paalsporen lijken een hekwerk te vormen. Een grote verstoring in het zuidelijke deel van het terrein lijkt in verband te staan met een vijver die zichtbaar is op de historische kaarten. Vondsten waren niet aanwezig.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, paalsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kabienstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983291 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.