waarneming

RVK Zondereigen Lot 2 Massa 8 nr. 80233

archeologisch element
ID
983299
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983299

Beschrijving

De ruilverkaveling Zondereigen (ca. 1.530 ha) ligt in het noorden van de provincie Antwerpen en bestrijkt delen van de gemeenten Merksplas, Hoogstraten, Baarle-Hertog en Turnhout. De ruilverkaveling is opgedeeld in drie loten. Dit archeologisch onderzoek behoort tot Lot 2 en leverde geen relevante sporen op.

Op dit perceel zijn aan de noordzijde in totaal 11 proefsleuven aangelegd. De sleuven zijn aangelegd volgens de Lorraine-methode. De breedte van de proefsleuven bedroeg 4 m, de lengte 30 m. de tussenafstand van as tot as 15 m.

Zowel in sleuf 1, 4, 5 als in sleuf 9 en 10 was een gracht aanwezig. Sleuf 2 was volledig doorgespit (zie profiel). Sleuf 10 was doorploegd. Voor de rest waren de sleuven vrij leeg. Opnieuw waren bioturbaties volop aanwezig. In sleuf 8 was een drassige, venige zone aanwezig. Vondsten zijn niet aangetroffen.

De zone is grotendeels verstoord als gevolg van diepe bodembewerking. Vervolgonderzoek werd niet aanbevolen gezien de vele verstoringen en het diepe bodemverzet voor het verwerken van de plag.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: RVK Zondereigen Lot 2 Massa 8 nr. 80233 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983299 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.