waarneming

RVK Zondereigen Lot 2 Massa 8 nr. 80516

archeologisch element
ID
983300
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983300

Beschrijving

De ruilverkaveling Zondereigen (ca. 1.530 ha) ligt in het noorden van de provincie Antwerpen en bestrijkt delen van de gemeenten Merksplas, Hoogstraten, Baarle-Hertog en Turnhout. De ruilverkaveling is opgedeeld in drie loten. Dit archeologisch onderzoek behoort tot Lot 2 en leverde geen relevante sporen op.

Op het perceel werden in totaal 10 proefsleuven aangelegd. Deze proefsleuven hebben een breedte van 4 m, gemiddelde lengte van 30 m en zijn aangelegd volgens de Lorraine-methode.

In de zone is er duidelijk sprake van een typische Zdm-bodem. De natte plaggenbodem, door aanvoer van een plaggenmateriaal, is donker van kleur en zeer humusrijk.

In de proefsleuven kwamen enkele grachten voor. Deze grachten hebben een breedte van ca. 1 m. De vulling bestaat uit een niet-gehomogeniseerd pakket van donkergrijs tot donkerbruin zandig materiaal. De aflijning is vrij scherp. Bij coupe bleek de gracht een komvormig profiel te hebben. Opvallend was de vondst van een betonfragment in de gracht. Deze greppels zijn dus vrij recent gevuld. Tot slot kwam in sleuf 2, spoor1 en 2 nog twee kuilen voor met recente baksteen in de vulling.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Typologie: grachten (infrastructuur), kuilen, plaggenbodems
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: RVK Zondereigen Lot 2 Massa 8 nr. 80516 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983300 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.