waarneming

Parking Bollewerpstraat

archeologisch element
ID
983303
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983303

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7863
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het oudste spoor is een brandrestengraf. Op basis van het aardewerk, dat in een nis bij deze grafkuil is gevonden, is de context gedateerd in de loop van de tweede helft van de 1ste eeuw en 2de eeuw. 

Een schaarser fenomeen vormt de laatmiddeleeuwse landweer. Op basis van een fragmentje glas en vergelijkbare sporen in binnen- en buitenland werd het spoor in de 15de en 16de eeuw geplaatst. Algemeen gaat het om een lineaire afbakeningen van een gebiedseigendom of -beheer voor militaire, agrarische en/of juridische doeleinden. 

Gelijkaardige contexten zijn goed gekend uit Nederland en Duitsland, waar ze benoemd zijn als landweer, landgraaf of landwehre (Duits). Ze worden doorgaans gedateerd tijdens de late middeleeuwen (14de-15de eeuw) en hebben een defensieve functie. In een Nederlands artikel uit 2007 wordt aangegeven dat landweer een verzamelterm is voor een breed scala aan structuren met een erg diverse opbouw. “Het gemene kenmerk is dat het lineaire afbakeningen zijn van gebiedseigendommen of -beheer voor militaire, agrarische en/of juridische doeleinden.” Ze bestaan uit een berm (eventueel met daarop een haag), gecombineerd met één of meerdere grachten. De voorbeelden met een uitgesproken militair doel, kunnen verder uitgebreid zijn met een palissade, palenrijen en struikelkuilen.

Omdat de aanwezigheid van deze landweer binnen het plangebied erg opmerkelijk en bijzonder is, werd de historische context verder uitgewerkt. Daaruit blijkt dat tijdens de 14de tot 16de eeuw belangrijke veranderingen plaatsvonden in Ingelmunster. Omstreeks 1452 wordt Ingelmunster platgebrand wanneer opstandige Gentenaren het kasteel tevergeefs aanvallen.31 Tijdens deze fase verandert het kasteel ook regelmatig van eigenaar. Tijdens de 14de eeuw is het kasteel van Ingelmunster eigendom van het huis van Gistel en tijdens de 15de eeuw komt het in handen van het huis van Bourgondië. Na de slag van Ingelmunster (1580) verwerft de Saksische edelman Otto de Plotho, bevelhebber van een huurlingenleger in dienst van de Franse koning, in 1583 de waterburcht en de omliggende de heerlijkheden.


Uit deze schaarse informatie komt dus naar voor dat de 14de – 16de eeuw een woelige periode was voor Ingelmunster en de omliggende regio.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Middeleeuwse landweer

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (verdedigingselementen), vaatwerk, wallen (verdedigingselementen)
Materiaal: aardewerk, glas, houtskool
Gebeurtenis:

Romeins brandrestengraf

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), houtskool
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parking Bollewerpstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983303 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.