waarneming

Bedrijventerrein Noord-Oost

archeologisch element
ID
983314
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983314

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 3704
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Van 17 maart tot 16 juni 2014 werd te Roeselare langsheen de Vloedstraat, Heirweg, de R32 (noorderring) en de Beversesteenweg een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit leverde verschillende locaties met sporen uit verschillende perioden op.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba

Laatmiddeleeuwse nederzettingssporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalsporen, poelen, waterkuilen, waterputten
Gebeurtenis:

Late middeleeuwen - nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), kuilen, mestvaalten, paalsporen
Gebeurtenis:

Lithisch materiaal

Datering: mesolithicum, metaaltijden
Typologie: archeologische objecten, wapens en munitie
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Metaaltijden

Datering: late bronstijd, vroege ijzertijd
Typologie: crematiegraven, drenkpoelen, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Graf is omschreven als 'brandafvalgraf'

Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Ongedateerde sporen

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, meilers, paalsporen, poelen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ongedateerde sporen, maar volmiddeleeuws of ouder.

Romeinse nederzettingssporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, nederzettingen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Volmiddeleeuwse nederzettingssporen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, nederzettingen, poelen, waterkuilen, waterputten
Gebeurtenis:

Wereldoorlog I

Datering: WO I
Typologie: bomkraters
Gebeurtenis: