waarneming

Burg. C. Plissartstraat

archeologisch element
ID
983324
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983324

Beschrijving

Van de 80 sporen dateert de meerderheid in de nieuwe of nieuwste tijd. Deze sporen worden gekoppeld aan de bewoning op de historische kaarten en orthofoto's. Duidelijke aflijningen en vondstmateriaal bestaande uit baksteen, afval of steenpuin geven de recente ouderdom aan. Ze bevinden zich in de oostelijke en noordoostelijke zone van het projectgebied.

De oudere sporen dateren enerzijds in de late bronstijd of vroege ijzertijd en anderzijds in de Romeinse periode.

Een grote sporenzone aan de Gaversesteenweg omvat een gebouwstructuur bestaande uit minstens 4 paalsporen maar werd nog niet volledig vrijgelegd. Een kuil bevat een grote hoeveelheid handgevormd aardewerk. Het restant van een greppel is NW-ZO georiënteerd.

Meer zuidelijk is één brandrestengraf aangetroffen dat op basis van het aardewerk in de 1ste of 2de eeuw gedateerd wordt. Het spoor werd nog niet volledig vrijgelegd.


Auteurs: Zeebroek, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Romeins brandrestengraf

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven

Beschrijving:
Het brandrestengraf was over 1,24 bij 0,73m vrijgelegd. Het was NO-ZW georiënteerd en bevatte 7 scherven broos aardewerk van een beker in geverniste waar uit Keulen. De jachtbeker of gedeukte beker dateert in de 1ste-2de eeuw.

Sporen uit de metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalsporen

Beschrijving:
Een structuur met 4 paalsporen meet reeds 4 bij 3,5 meter maar is mogelijk groter, gezien het kijkvenster niet naar het oosten werd uitgebreid.
Spoor 100113 werd ook niet volledig vrijgelegd maar bevatte een grote hoeveelheid handgevormd aardewerk. Er konden 6 verschillende vormen worden herkend. De interpretatie van het spoor is nog niet duidelijk.
Een greppeltje bevatte eveneens een scherf in handgevormd aardewerk.

Sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: krengbegravingen, kuilen

Beschrijving:
De kuilen bevonden zich langs de Gaversesteenweg, in het noordelijk en noordoostelijk gedeelte van het projectgebied. Ze waren scherp afgelijnd, rechthoekig en bevatten baksteenpuin en afval.
Daarnaast werden ook 2 krengbegravingen vastgesteld.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burg. C. Plissartstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983324 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.