waarneming

Stationsstraat 221

archeologisch element
ID
983325
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983325

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7877
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek kon worden vastgesteld dat er geen bodemontwikkelingshorizonten of afgedekte loopvlakken bewaard zijn ter hoogte van het projectgebied waardoor de trefkans inzake in situ bewaarde artefactensites zeer klein is.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden naast verstoringen en een natuurlijk spoor enkele segmenten van greppels aangetroffen die de restanten zijn van vroegmoderne perceelsgrenzen. Ook het schaarse vondstmateriaal dateert de sporen in de 16de tot de 19de eeuw. Er werd met andere woorden geen archeologische site aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Greppels

Datering: 19de eeuw, nieuwe tijd
Typologie: perceelsgreppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stationsstraat 221 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983325 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.