waarneming

Craenenbroekstraat

archeologisch element
ID
983329
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983329

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8141
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Ter hoogte van het onderzoeksgebied werden drie sporen aangetroffen. Het betreft één paalkuil, één (spits)gracht en een vermoedelijk natuurlijk spoor. Enkel in laatstgenoemd spoor werd enig dateerbaar materiaal aangetroffen. Het betreft een tegulafragment.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Onbepaalde sporen

Typologie: grachten (verdedigingselementen), paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De (spits-)gracht en het paalspoor werden naast elkaar aangetroffen. Beiden werden gecoupeerd, maar er werd geen dateerbaar materiaal aangetroffen.

Tegulafragment

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, losse vondsten
Context: colluviale processen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het fragment werd aangetroffen in een met colluvium opgevulde depressie op de kop van het terrein.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Craenenbroekstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983329 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.