waarneming

Maaldestedestraat

archeologisch element
ID
983331
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983331

Beschrijving

Tijdens het archeologisch proefsleuvenonderzoek kwam een aanzienlijke hoeveelheid archeologische sporen aan het licht. Onder een colluviumpakket kwamen sporen uit de Romeinse periode en de (volle) middeleeuwen aan het licht. Het ging vooral om greppels die getuigden van een veranderend cultuurlandschap en landindeling. Naast de greppels werden er enkele kuilen, een volmiddeleeuws hooiopper en een (mogelijk) Romeins brandrestengraf aangetroffen. De overgrote meerderheid van de sporen waren afkomstig uit Wereldoorlog I. Het ging vooral om bomkraters en enkele loopgraven. Deze werden tijdens de prospectie afdoende onderzocht om de nodige representatieve inzichten te verkrijgen in de lay-out en opbouw. Uit een van de bomkraters kon een stuk industrieel aardewerk uit WO I worden gerecupereerd. Het ging om een wandfragment van een SRD-kruik, een recipiƫnt van Britse origine. De metaalvondsten waren allen afkomstig uit de sporen van Wereldoorlog I.

Gezien de aard van de archeologische sporen, hun diepte en de beperkte omvang van de geplande verstoringen wordt het niet noodzakelijk geacht verder archeologisch vervolgonderzoek op terrein te adviseren. De overige sporen blijven in situ bewaard.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven
Context: colluviale processen

Sporen WO I

Datering: WO I
Typologie: bomkraters, loopgraven, vaatwerk
Context: colluviale processen
Materiaal: aardewerk, metaal

Volmiddeleeuwse sporen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Context: colluviale processen

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Maaldestedestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983331 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.