waarneming

Akeleilaan

archeologisch element
ID
983346
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983346

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7872
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek geeft aan dat op het terrein voornamelijk natuurlijke sporen aanwezig zijn en sporen uit de nieuwe tot de nieuwste tijd. Ze zijn te relateren aan de recente landindeling. Er werden geen relevante archeologische vondsten gedaan tijdens het proefsleuvenonderzoek. De aangetroffen sporen werden voldoende gedocumenteerd tijdens het uitgevoerde vooronderzoek, zodat behoud in situ of vervolgonderzoek niet nodig geacht worden.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Akeleilaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983346 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.