waarneming

Kromstraat

archeologisch element
ID
983364
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983364

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde sporen op van een archeologische site. De sporen concentreerden zich voornamelijk in het centrale deel van het projectgebied. Het gaat onder andere om nederzettingssporen (paalkuilen en een waterput). Het handgevormd aardewerk doet een datering in de overgang van de late ijzertijd naar de Romeinse periode vermoeden. De vondst van kogelpotaardewerk meer naar het oosten wijst echter ook op een volmiddeleeuwse aanwezigheid. Hoewel de waterput zich binnen de sporenconcentratie uit de late ijzertijd/vroeg- Romeinse periode bevindt, kan men voor dit spoor een middeleeuwse datering niet uitsluiten. In dat geval zou de waterput deel kunnen uitmaken van een middeleeuws erf.


Auteurs: Van Roy, Julie; Van den Bruel, Liesbet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Middeleeuws erf

Datering: vroege middeleeuwen
Typologie: nederzettingen, perceelsgreppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In enkele greppels trof men middeleeuws handgevormd en middeleeuws wielgedraaid aardewerk aan. Het middeleeuws handgevormde aardewerk betreft het typische
kogelpotaardewerk, waarbij de meeste scherven afkomstig zijn van de rand van twee individuen. De overige middeleeuwse scherven zijn gemaakt van gedraaid grijs aardewerk. Ook bij de aanleg van het vlak werden enkele gedraaid grijze scherven aangetroffen. Het middeleeuws schervenmateriaal kan meer bepaald gedateerd worden in de volle middeleeuwen.

Nederzetting

Datering: late ijzertijd (oosten), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, gebouwplattegronden, nederzettingen, paalkuilen, perceelsgreppels, vaatwerk, waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De sporen lijken te behoren tot een nederzettingscontext uit de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd.
Ter hoogte van de sporenconcentratie in het centrale deel van het projectgebied zijn prehistorisch handgevormde scherven en technisch aardewerk aangetroffen. Deze
aardewerkscherven werden aangetroffen in de vulling van de paalkuilen, in een greppel en in de insteekvulling van de waterput. Ook bij de aanleg van het vlak werden enkele prehistorisch handgevormde scherven aangetroffen. De combinatie van het prehistorisch handgevormde aardewerk en het technisch aardewerk doen vermoeden dat het materiaal dateert uit de periode van de late ijzertijd en de (vroeg-)Romeinse tijd.
Er is ook een fragment bouwceramiek aangetroffen.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kromstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983364 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.