waarneming

Casselstraat 67

archeologisch element
ID
983373
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983373

Beschrijving

Tijdens de opgraving te Poperinge Casselstraat werden bewoningssporen teruggevonden uit de 13de tot 20ste eeuw. Oudere sporen van bewoning of exploïtatie werden niet aangetroffen.

De oudste fase die kon worden vastgesteld was een middeleeuwse houtbouwfase ter hoogte van de Casselstraat. De houtbouwfase werd duidelijk geregistreerd in het profiel waarin verschillende verbrande, aangestampte leemlagen en mogelijk twee palen werden aangetroffen. De houten bewoning werd afgebrand waardoor er noodzaak was aan nieuwe leem om de huizen opnieuw op te trekken. Ter hoogte van de afgebrande woning werden twee leemwinningskuilen uit de 14de eeuw aangetroffen. De eerste bewoning situeert zich bijgevolg vóór deze periode. De houtbouwfase klimt vermoedelijk op tot de 18de eeuw. Bij het verwijderen van de huidige bebouwing kwam de zijgevel van huisnummer 69 vrij te liggen. Hier werden nog sporen van vakwerkbouw uit hout en leem aangetroffen, dat teruggaat tot de 18de eeuw.

Na de houtbouwfase werd de bebouwing versteend. Er werden een kelder met vloer en verschillend muurwerk dat meermaals hersteld en aangepast, aangetroffen. Ondermeer een post-middeleeuwse waterput, waterkelder, uitbraakspoor en recente kelder van de voormalige bebouwing werd aangetroffen. De post middeleeuwse bewoning kent een doorlopende fase waarbij er stelselmatig bijgebouwd werd tot op het moment van de sloop van de huidige bebouwing.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Houtbouwfase

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, extractiekuilen, kleding en -accessoires, leemwinning, paalkuilen, vaatwerk, vloeren, woningen
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De oudste fase die op het terrein geregistreerd kon worden is een laatmiddeleeuwse fase met houtbouw. Voorafgaand de bouw van de houten huizen werden verschillende leemwinningskuilen gegraven. De kuilen werden aangelegd om leem te winnen voor de bouw van de huizen en werden nadien als dump gebruikt. Aan de hand van het aardewerk in de kuilen S1005 en S1006 kan gesteld worden dat de houtbouw zeker ouder is dan de 14de eeuw met een mogelijk doorloop tot in de 18de eeuw.

Steenbouwfase

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen, kelders, muurresten, vaatwerk, waterputten, woningen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Casselstraat 67 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983373 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.