waarneming

Gaffelhoek

archeologisch element
ID
983380
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983380

Beschrijving

Binnen de steentijdopgraving hebben de testvakken diverse artefacten opgeleverd, zij het dat deze voorkwamen in een zeer lichte spreiding. Nergens werd een aanzet van een clustering van artefacten gedetecteerd. Er is ook de Federmesser-spits, aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek in de zone ten zuidoosten van het opgravingsvlak, die de hypothese van off-site zone lijkt te staven. Indien deze hypothese klopt, betekent dit dat één of meerdere vermoedelijk goed bewaarde, in situ finaalpaleolithische artefactenconcentraties zich in de onmiddellijke nabijheid bevinden.

Verspreid over het terrein van 3160 m² werden voor de sporensite sporen, structuren en vondsten aangetroffen gaande van de metaaltijden tot de nieuwste tijd. De oudst aangetroffen en herkende sporen binnen het projectgebied kunnen geplaatst worden in de metaaltijden. Drie greppels en één paalspoor kunnen in deze periode geplaatst worden op basis van hun morfologie en vondsten.

Het merendeel van de aangetroffen sporen echter kan op de overgang van de vroege naar de volle middeleeuwen geplaatst worden (970-1050 AD). Ze bevinden zich centraal en in het oostelijk deel van het projectgebied en bestaan uit grachten, greppels, kuilen, paalkuilen, twee bijgebouwen en een groter bijgebouw of woonstructuur.

In de vroeg moderne periode zien we de aanleg van een aantal grachten.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba

Metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verspreid over het terrein werden vier sporen geregistreerd die te plaatsen zijn in deze periode: drie greppels/grachten en één paalspoor.

Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Ongedateerde sporen

Typologie: greppels, kringgreppels, kuilen
Gebeurtenis:

Steentijd

Datering: finaalpaleolithicum, mesolithicum
Typologie: archeologische objecten, paleobodems, wapens en munitie
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
mesolithicum: kerfrest, ausgesplittertes stuck, proximale microklingfragment
finaalpaleolithicum: Creswell-spits, Federmesser-spits

Volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: bijgebouwen, erven, gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen, spijkers, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In deze periode kan het merendeel van de waargenomen sporen geplaatst worden. Ze bevinden zich centraal en in het oostelijk deel van het projectgebied en bestaan uit grachten, greppels, kuilen, paalkuilen, twee bijgebouwen en een groter bijgebouw of woonstructuur.
Datering: late 10de - 12de eeuw


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gaffelhoek [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983380 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.