waarneming

Hombergstraat

archeologisch element
ID
983387
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983387

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8048
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Bij het landschappelijk bodemonderzoek en het proefsleuvenonderzoek werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen.

Er werden 5 landschappelijke boringen uitgevoerd. Die boringen hebben uitgewezen dat een archeologisch leesbare niveau zich bevindt op een diepte tussen circa 65/75 en 95 cm-mv. Eventuele sporen zijn te herkennen vanaf de top van de B-horizont ter hoogte van boring 3 en vanaf de top van het laat-pleistocene dekzand ter hoogte van de overige boringen. Gezien de beperkte dikte van de B-horizont kan van één vlak worden uitgegaan. De geplande werken hebben een bodemingreep tot een diepte die het archeologisch leesbare niveau zal verstoren, waardoor eventuele archeologie in de bodem zal worden aangetast.

Bij het proefsleuvenonderzoek werden enkel recente verstoringen aangetroffen.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hombergstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983387 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.