waarneming

Diesterstraat 172-182

archeologisch element
ID
983389
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983389

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek d.m.v. proefsleuven leverde geen archeologisch relevante sporen op.

In het noorden van het onderzoeksgebied blijkt het terrein in het verleden tot 70 cm opgehoogd. De oorspronkelijke ploeglaag werd er begraven. De C-horizont vangt er zelfs pas aan vanaf een diepte van 1,25 m. De archeologische sporen kunnen hier in situ bewaard blijven.

Bij het proefsleuvenonderzoek In totaal werden 56 sporen geregistreerd, waarvan 18 paalsporen, 21 kuilen, 13 verstoringen en vier natuurlijke sporen. Ook werden er resten van één muur geregistreerd. De sporen bevonden zich op een diepte tussen 51 en 178 cm onder het maaiveld. De meeste sporen
werden aangetroffen op het zuidelijke deel van het terrein.

Paalsporen: het gaat steeds om onregelmatige tot vierkante paalsporen met een donkere bruingrijze kleur. De sporen
hebben telkens een duidelijke aflijning en een enigszins losse vulling. Recent van oorsprong.

Kuilen: worden gedateerd in de nieuwe - nieuwste tijd.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Nieuwe - nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Diesterstraat 172-182 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983389 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.