waarneming

Fossebaan 20

archeologisch element
ID
983400
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983400

Beschrijving

Er zijn drie clusters met sporen aangetroffen. Een cluster in werkput 4 werd na het plaatsen van coupes geïnterpreteerd als natuurlijke sporen. Ter hoogte van werkput 2 werd een cluster van parallelle langwerpige sporen aangetroffen. De sterke aanwezigheid van houtskool doet vermoeden dat het om de restanten van een houten constructie gaat. Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen bij deze sporen. Ter hoogte van werkput 6 werden verschillende sporen aangetroffen die werden gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van houtskool en verband leem. In de omgeving zijn gelijkaardige sporen gekend die geïnterpreteerd zijn als leemontginningskuilen. Rond een spoor zijn parallel een reeks ronde sporen aangetroffen die gekenmerkt zijn door een vulling van verbrand leem. Deze zijn geïnterpreteerd als paalkuilen en kunnen gelinkt worden aan artisanale activiteiten die gepaard gingen met het ontginnen van leem.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Nieuwe tijd

Typologie: extractiekuilen, kuilen, leemwinning, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, houtskool, metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Fossebaan 20 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983400 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.