waarneming

Mechelsesteenweg 303

archeologisch element
ID
983417
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983417

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8027
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De resultaten van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek zijn negatief voor de aanwezigheid van archeologisch relevante resten binnen het plangebied. Uitgezonderd enkele recente verstoringen werden geen antropogene resten/waarden aangetroffen binnen het plangebied.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mechelsesteenweg 303 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983417 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.